Migrationsverket ta emot flyktingar

Om nyanlända med uppehållstillstånd – Migrationsverket

15 juni 2022 — När en kvotflykting har fått tillstånd att komma till Sverige anvisar Migrationsverket en kommun som ska ta emot kvotflyktingen.

Så här går vidarebosättning till – Migrationsverket

30 jan. 2023 — Massflyktingar har samma rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket som asylsökande. Det är dock viktigt att tänkta på att den …

Frågor och svar om situationen i Ukraina – Migrationsverket

10 nov. 2022 — Sedan 2018 har Sverige tagit emot 5 000 kvotflyktingar om året. Under 2021 tog Sverige emot 6 401 kvotflyktingar, vilket var en följd av …

Sveriges flyktingkvot – Migrationsverket

för 8 dagar sedan — Många vänder sig till Migrationsverket med erbjudande om kläder, leksaker eller donationer. Vi kan tyvärr inte ta emot dessa donationer utan ber …

Situationen i Ukraina – Migrationsverket

19 jan. 2023 — EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat …

På den här sidan har vi samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Frågor och svar om massflyktsdirektivet till kommuner, regioner och apotek. – Migrationsverket

17 dec. 2020 — Får Sverige pengar från FN för att ta emot kvotflyktingar?

Här hittar du vanliga frågor och svar om massflyktsdirektivet som riktar sig till kommuner, regioner och apotek.

Frågor och svar om kvotflyktingar – Migrationsverket

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Migrationsverkets uppdrag. Jobba på …

Migrationsverket

27 dec. 2022 — Om du bor i Migrationsverkets anläggningsboende förlorar du som regel ersättningen när du tas emot i en kommun. Om du bor i eget boende …

Ekonomiskt stöd för asylsökande – Migrationsverket

Ekonomiskt stöd – Migrationsverket

30 dec. 2022 — Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har vissa … Kommunen har sedan en månad på sig att ta emot personen.

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Jämnare fördelning av boendeplatser – Migrationsverket

Keywords: migrationsverket ta emot flyktingar